Vår jubileumsfilm!

Kerstin Hesselgren grundade Föreningen för Socialarbetare inom industri- och affärsliv, nuvarande Sveriges HR Förening, som från början var en förening för yrkesinspektörer och fabrikssystrar. Kerstin brann för personalfrågor och personalens rättigheter. Hon insåg behovet av fortbildning samt behovet att få byta erfarenheter med andra.

Kerstin Hesselgren påverkas starkt av Social Secretaries i England. Hon övertalar regeringen att starta en kvinnlig yrkesinspektion och en ettårig utbildning för yrkesinspektriserna, som hon blev chef över 1913.

Saltsjöbadsavtalet tecknades. Det var ett huvudavtal mellan Landsorganisationen i Sverige och Svenska Arbetsgivareföreningen som blev mönsterbildande för andra kommande avtal.

Antalet personalkonsulter och intresset för deras arbetsuppgifter ökade, till stor del beroende på den ökade bristen på arbetskraft inom industrin.

Nu släpps en utredning om personalkonsulternas ställning inom industrin. Budskapet: personalkonsulternas arbete behövde anpassas bättre till industrins villkor. Fortbildning var lösningen för att personalkonsulterna skulle få en större förståelse för olika företagsfunktioner och en mer affärsmässig inriktning (Eric Fältström, Handelshögskolan).

Företagsdemokrati var en het fråga i samhället och påverkade personalarbetet. Debatterna handlade om hur personaladministratörernas inflytande i företagen och hur detta kunde göras på ett bra och demokratiskt sätt.

Antalet personalkonsulter ökade och dem kallades nu för personaladministratörer.

Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) tillkom 1976 och arbetsmiljölagen (AML) antogs av Sveriges Riksdag år 1977.

Personallinjen inrättades i Sverige. Vår förening (nu Sveriges HR Förening) var med i arbetet med att ta fram utbildningen.

Intresset för ett mer affärsorienterat personalarbete växte. Personaladministratörerna fick ökad insikt i företagens ekonomiska och tekniska bitar. Man strävade efter att integrera personalarbetet i resten av företaget. Personalen sågs nu som en allt mer viktig resurs för företagens framgång. Nu vill man satsa mer på utbildning, utveckling och goda arbetsvillkor.

Lag om anställningsskydd (LAS) antogs av Sveriges Rikstag och ersatte den tidigare LAS (1974:12).

Digital teknologi! Att HR-arbetet digitaliseras är inget nytt. Nu är det dags att ta nästa steg. HR:s roll ibland annat AI-frågor diskuteras flitigt.

2020 fick Sveriges sin första HR-professor: Stefan Tengblad.

2021 fyller Sveriges HR Förening 100 år!